Rzecznik Dyscyplinarny

Rzecznikiem Dyscyplinarnym jest Edward Ciosek.
 
Kontakt: rzecznikdyscyplinarny@soia.org.pl